Rauman Biovoima lisää erilliskerätyn alueellisen kierrätyspolttoaineen käyttöä

Rauman Biovoiman voimalaitoksen kierrätyspolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä vihittiin käyttöön tänään Raumalla.

Järjestelmän ansiosta alueellisten kierrätyspolttoaineiden käyttö polttoaineena lisääntyy merkittävästi.

Raumalaisen BMH Technologyn toimittama järjestelmä rakennettiin Rauman Biovoiman UPM:n tehdasalueella sijaitsevan biovoimalaitoksen yhteyteen viime vuoden aikana. 

Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. 

Biovoimalaitoksen hyödyntämä kierrätyspolttoaine on pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä energiajätettä sekä rakennuksilta purettua puuta, jota ei voida muuten uusiokäyttää. 

Uuden laitteiston ansiosta myös Rauman alueelta kotitalouksista erilliskerättävää energiajätettä voidaan käyttää voimalaitoksen polttoaineena.

Kierrätyspolttoaine käsitellään ja varastoidaan hallitusti suljetussa tilassa, mikä minimoi päästöt.

Vuonna 2006 Rauman Voimana aloittanut, nykyinen Rauman Biovoima, on tuotantoyhtiö, joka toimittaa omakustannushintaan energiaa omistajilleen Rauman Energialle ja UPM Rauman paperitehtaalle. 

Raumalaisille kaukolämpöä ja paperitehtaalle prosessilämpöä sekä sähköä toimittavan laitoksen uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden osuus oli viime vuonna jo 95 prosenttia.