Rauman Biovoimalle vuoden GeoTeko-tunnustuspalkinto

Rauman Biovoiman kenttäprojektille on myönnetty Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen vuoden paras GeoTeko-tunnustuspalkinto. Projektissa hyödynnetään teollisuuden sivutuotteita massastabiloinnissa. 

Pohjolan Voiman ja Rauman Energian omistama Rauman Biovoima Oy rakentaa yhdessä UPM:n Rauman tehtaan kanssa uutta varastokenttää täyttämällä UPM:n ja Metsä Fibren teollisuusalueen keskellä sijaitsevaa käyttämätöntä Sampaanalanlahden vesialuetta.

Lahden pohja on runsaasti orgaanista ainetta sisältävää pehmeää liejua, ja kentän täyttö vaatii massiivista pohjan vahvistusta. Täytössä hyödynnetään maksimaalisesti teollisuusalueella syntyviä jäte- ja sivutuotevirtoja.

Projekti on merkittävä osoitus siitä, kuinka ylijäämämassoja voidaan hyödyntää niiden syntypaikoilla ja samalla taloudellisesti ja ekologisesti muuttaa rakentamiskelvoton maa rakennuskelpoiseksi.

Tunnustuspalkinnon saajan valitsi tämänvuotinen kunniatuomari Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen. GeoTeko-tunnustuspalkinto jaettiin nyt toista kertaa.

Palkinto luovutettiin Maarakennuspäivillä torstaina.