Rauman Biovoiman polttoaineen vastaanottotyömaalla tulipalo

UPM:n tehdasalueella sijaitsevalla Rauman Biovoiman koekäytössä olevalla kierrätyspolttoaineen vastaanottoasemalla syttyi torstaina iltapäivällä tulipalo.

Palo sai alkunsa murskaimesta ja se havaittiin murskaimen jälkeisiltä kuljettimilta sekä Biovoiman valvomosta.

Voimalan henkilökunta sai alkusammutuksella palon nopeasti rajattua. Paikalle hälytettiin Satakunnan pelastuslaitos, joka yhdessä tehdaspalokunnan kanssa sai rajattua paloalueen. Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman yksikkö, Eurajoen ja Lapin VPK:t sekä tehdaspalokunta varmistivat, että palosta ei ollut levinnyt etäpesäkkeitä laitoksen kuljettimille.

Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä sillä ole vaikutusta voimalaitoksen muuhun toimintaan. Alustavan arvion mukaan palo ei myöskään aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voiman ja Rauman Energian yhteisesti omistama tuotantoyhtiö, joka toimittaa energiaa UPM:n Rauman paperitehtaalle ja Rauman Energialle.