Rauman edustalla hieman vähemmän mikroroskia kuin Turussa

Turun ja Rauman kaupungit toteuttivat Itämerihaasteen toimenpiteenä vuonna 2013 Itämeren mikroroskan määrää ja laatua selvittävän tutkimuksen Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa Rauman ja Turun edustalla.

Tutkimus toteutettiin SYKE:n tutkimusalus Muikulla syyskuussa 2013.

Mikroroskia tutkittiin troolaamalla pintavesiä ”rosterirauskulla” eli vedenpinnassa kulkevalla haavilla. Rauman edustalla näytteenottopaikkoja oli viisi ja Turun edustalla seitsemän.

Mikroroskan määrä molemmilla tutkimusalueilla oli samalla tasolla kuin Suomen ympäristökeskuksen samana vuonna Suomenlahdella tekemässä selvityksessä. Kuitenkin erityisesti Turun Viheriäistenaukolla sekä Airiston eteläisimmässä tutkimuspisteessä poltosta peräisin olevien partikkelien määrä ylitti 7-20 -kertaisesti Suomenlahdelta havaitut pitoisuudet.

Rauman edustalla eniten poltosta peräisin olevia partikkeleja löytyi yllättäen Kylmäpihlajan majakan ulkopuoliselta vesialueelta.

Mikroroskatutkimuksen tulokset julkaistaan Raumalla tänään pidettävässä Meremme tähden –seminaarissa.