Rauman eteläisen väylän syvennys sai luvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan Liikennevirastolle ja Rauman Satamalle Rauman eteläisen väylän eli Rihtniemen väylän syventämiseen 12 metrin kulkusyvyyteen.

Pehmeitä sedimenttimassoja ruopataan 1,2 miljoonaa kuutiometriä ja kovia massoja 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi  kalliota tullaan louhimaan 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Rauman edustan merialueelta ja Järviluodon läjitysalueen pohjasta poistetaan pilaantuneita pintasedimenttejä noin 40 000 kuutiometriä.

Ison Järviluodon eteläpuolelle rakennetaan kaksiosainen Järviluodon läjitysallas siten, että altaan poikki tehdään ratapenger. Altaan reuna- ja ratapenkereet rakennetaan louheista ja kitkamaista ja tiivistetään siten, että kiintoaines ei pääse kulkeutumaan takaisin mereen. Altaan pohjoisosaan sijoitetaan kovat massat ja eteläosaan pehmeät imuruoppausmassat. Penkereiden korkeus on 2,5 metriä meren pinnasta.

Väylän syventäminen on merkittävä Rauman sataman kehittämiselle, väylän käytettävyydelle, kuljetustaloudelle ja meriturvallisuudelle. Hanke sisältyy hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon. Sen kustannusarvio on 36 miljoonaa euroa.