Rauman ex-lyseorakennuksen lisätutkimukset valmistuivat

Rauman entisen lyseorakennuksen lisätutkimukset ovat valmistuneet. Materiaali- ja pölynäytteistä on selvinnyt, että talon ulkoseinän eristeissä on mikrobeja, mutta samoja mikrobeja ei ole löytynyt rakennuksen sisätiloista.

Raportin mukaan sisäilmahaittaa ei tutkimuksissa tullut esille. Sisätilojen puhtaus varmistetaan kuitenkin vielä erilaisilla tutkimus- ja korjaustoimenpiteillä. Mikrobinäytteet otetaan sisäilmasta pakkaskauden alettua. Korjaustoimenpiteinä ikkunoiden ja ulkoseinien liittymät tiivistetään elastisella massalla ja mahdolliset vuotokohdat tarkistetaan lämpökameralla.

Kaupungin kasvatus- ja opetustoimi on pyytänyt terveysvalvonnalta, talotoimelta ja tutkimuksen tehneeltä Raksystems Oy:ltä yhteisen lausunnon rakennuksen soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Asiaa käsitellään kahden viikon kuluttua kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa.

Entisessä lyseorakennuksessa toimivan Uotilan koulun henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille tiedotetaan tutkimuksen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä tänään.