Rauman hammashoitojonoista selvityspyyntö

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi torstaina 21. kesäkuuta Rauman kaupungille määräyksen saattaa hammashoitoon pääsy lain mukaiselle tasolle vuoden loppuun mennessä.

Määräys johtuu siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan Raumalla jonotti maaliskuussa hammaslääkärille 2 120 potilasta, joista 724 on ollut jonossa yli kuusi kuukautta.

Rauman kaupungin täytyy antaa aluehallintovirastolle 15.1.2013 mennessä selvitys, miten hammashoitoon pääsy on saatettu lain edellyttämälle tasolle.

Aluehallintovirasto voi antaa kaupungille määräyksen sakon uhalla, jotta tilanne saadaan lain mukaiseksi.

Terveydenhuoltolain mukaan hoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Hoidon tarve taas on arvioitava kolmen arkipäivän kuluessa potilaan yhteydenotosta terveyskeskukseen.