Rauman hammasjonot ovat taas lain tasalla


Rauman kaupungin hammashuollon jonot on saatu lain edellyttämälle tasolle. Jonotusaika on nyt kiireettömässä hoidossa kaksi kuukautta, kun lain sallima maksimijonotus on kuusi kuukautta.

Tiedot käyvät ilmi aluehallintovirastolle toimitetusta selvityksestä, joka kaupunki oli velvoitettu antamaan. Aluehallintovirasto vaati viime vuonna, että kaupungin tulee järjestää hoitoonpääsy lain tasalle viimeistään joulukuun 21. päivään mennessä.

Kaupungin selvityksen mukaan jonotusaika lyheni muun muassa siksi, että kaksi avointa hammaslääkärin virkaa saatiin viime vuonna täytettyä ja suuhygienistit koulutettiin tekemään aikuisen suuterveystarkastuksia.

Kaupunki onnistui myös saamaan useita kesäsijaisia sekä rekrytoimaan lokakuussa sijaiseksi kokneen hammaslääkärin. Lisäksi kuluvan vuoden budjetti sisältää uuden hammaslääkärin viran ja uuden suuhygienistin toimen. Henkilökuntaa myös informoitiin aluehallintoviraston määräyksestä ja velvoitettiin kaikki potilaita hoitavat työntekijät tarkentamaan hoitokäytäntöjään ja -kriteereitään.