Rauman ja Euran yhdistyminen ratkaistaan kesäkuussa

Rauman ja Euran kuntarakenneselvityksen työvaliokunnan ja ohjausryhmän kokouksessa jatkettiin yhdistymissopimusluonnoksen työstämistä valtuustojen evästysten pohjalta.

Selvityksen aikataulusta sovittiin, että kuntien valtuustojen yhteisseminaari järjestetään 24.4., minkä jälkeen pidetään vielä työvaliokunnan ja ohjausryhmän kokous.   Kuntien välisen yhdistymissopimuksen lopullinen valtuustokäsittely pidetään 22.6.  

Valtuustojen seminaareissa käytyjen keskusteluiden pohjalta työvaliokunta ja ohjausryhmä keskittyivät muun muassa lähipalveluiden tarkempaan määrittelyyn, yhdistymishallituksen kokoonpanon pohdintaan sekä selvityksen aikatauluttamiseen kevään ajalta.

Käytyjen neuvotteluiden tuloksena yhdistymissopimusluonnosta tarkennettiin lähi- ja peruspalveluiden määrittämisen osalta. Yhdistymishallituksen jäsenmäärää päätettiin nostaa kolmestatoista viiteentoista. Ainoaksi avoimeksi kohdaksi jäi edelleen sivistystoimen organisointi, joka on määrä linjata huhtikuussa.