Rauman ja Ihoden ohituskaistoille uusi päällyste

Tänä kesänä Varsinais-Suomen ely-keskuksen liikenteellisesti merkittävimpien päällystyskohteiden joukossa on valtatie 8. Uusi päällyste laitetaan muun muassa Ihoden ja Rauman ohituskaistoille sekä Eurajoki-Luvia välille. Näiden kohteiden päällystystöiden aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna noin 12 M€, mikä on noin kymmenen prosenttia viime vuotta vähemmän. Päällystysmäärät ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosien aikana myös bitumin hinnan ja yleisen kustannustason nousun vuoksi. Vuonna 2012 päällystettiin vielä noin 300 kilometriä, kun tämän vuonna määrä jää noin 250 kilometriin.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä lainkaan parantamaan nykyrahoituksella. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.