Rauman johtava virkamies välttyi syytteeltä

Rauman kaupungin johtavaa virkamistä syytettiin  Satakunnan käräjäoikeudessa rakentamisrikkomuksesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Loppulausunnossaan syyttäjä kuitenkin peruutti syytteet kaikilta osin. Myöskään asianomistajat eivät lähteneet ajamaan syytettä. 

Asia koski Rauman Rokinnokan venesataman pysäköintialueen laajentamista, jonka sujumisessa oli toivomisen varaa. Virkamies myönsi, että laajennustyölle ei ollut tuolloin voimassa olevaa toimenpidelupaa. Hän kuitenkin kiistää menetelleensä asiassa rangaistavalla tavalla.