Rauman Kanalissa kroonisia ongelmia

Runkovesiputken rikkoutumisen vuoksi Raumalla jouduttiin ohjaamaan jätevettä puhdistamattomana Kanaliin alkusuvesta. Tämä näkyi tietenkin korkeina bakteeriarvoina.

Kanalin vesi puhdistui melko nopeasti, mutta juhannusviikolla otetuissa näytteissä bakteeripitoisuudet olivat jälleen koholla. E.colien ja suolistoperäisten enterokokkien määrä ylitti selvästi uimavedelle asetettavat vaatimukset. Kanalissa tosin ei ole uimapaikkaakaan.

Rauman ympäristölautakunnan esityslistalla arvellaan enterokokkien kasvaneen määrän viittaavan muista lähteistä johtuviin Kanalin kroonisiin vedenlaatuongelmiin.