Rauman katujen hoitoa ja jätehuollon toimivuutta arvioidaan

Kyselyllä selvitetään muun muassa katujen ja puistojen hoitoa sekä vesi- ja jätehuollon toimivuutta. Kuva: LS-arkisto/Pekka Lehmuskallio

Tuhat Rauman kaupungin alueella asuvaa henkilöä saa postitse toukokuun puolivälin jälkeen vastattavakseen kuntien yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan kyselyn, jossa selvitetään muun muassa katujen ja puistojen hoitoa sekä vesi- ja jätehuollon toimivuutta.

Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kunnissa eri puolilla Suomea.

Tutkimuksen toteuttaa FCG Konsultointi Oy, jonka pääomistaja on Suomen Kuntaliitto. Vastaajat on poimittu satunnaisesti Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Tulokset valmistuvat elokuussa. Niitä tullaan hyödyntämään Rauman kaupungin teknisen viraston eri yksiköiden toiminnan kehittämisessä.

Yhdyskuntatekniset palvelut -lomakekysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vuonna 2014 tutkimuksessa oli mukana 28 kuntaa. Valtakunnallinen ja myös Rauman vastausprosentti oli tuolloin 30.