Rauman kauppakamari selvitti nuorten asenteita ja näkemyksiä

Nuoret arvostavat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi tulevaisuudessa aloitteellisuuden, vastuullisuuden, ahkeruuden ja positiivisen asenteen työntekoon, selviää Rauman kauppakamarin Rauman seudun nuorille tekemästä Attitude 2014 -kyselystä.

Kauppakamari on huolissaan siitä, että Rauman seudun alueen nuorten tuntemus ja kiinnostus alueen suurimmista toimialoista ja työpaikoista on edelleen liian vähäistä.

Kauppakamari toteutti yhteistyössä alueen neljän lukion ja ammattiopiston kanssa kyselyn, jossa selvitettiin Rauman kauppakamarin alueen nuorten ajatuksia koulusta, työstä ja tulevaisuudesta. Kohderyhmänä olivat lukion ja toisen vuosikurssin ammattiopiston opiskelijat. Kysely toteutettiin 10.3–17.4.2014 välisenä aikana.

Kyselyyn vastasi anonyymisti 334 toisen vuosikurssin opiskelijaa. 280 opiskeli Rauman ja lähialueen lukioissa ja muut vastanneet ammattiopistossa. Kyselyyn vastasi 208 naista ja 125 miestä.

Nuorilta kysyttiin muun muassa sitä, millä aloilla he haluavat tulevaisuudessa työskennellä. Suosituimmiksi aloiksi lukiolaisilla nousivat sosiaali- ja terveydenhuoltoala, opetus, myynti- ja markkinointi, tutkimus- ja tuotekehitys sekä IT-ala.

Ammattiopistossa nousi suosituimmiksi aloiksi matkailu, hotelli- ja ravintola-ala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala ja kaupan ala.

Alle kymmenen prosenttia sekä lukiolaisista että ammattikoululaisista haluaisi työskennellä perinteisillä aloilla kuten teknologia, metsäteollisuus tai kemia- ja muoviteollisuudessa.