Rauman kauppakeskuksen suunnittelussa on nyt viisi vaihtoehtoa

Kanalin Länsirannan eli niin sanotun kauppakeskuskaavan suunnittelussa asetetaan nähtäville viisi eri luonnosvaihtoehtoa. Aiemmalla, alkupisteeseen nyt palaavalla suunnittelukierroksella vaihtoehtoja oli kolme.

Viidestä luonnoksesta kaksi on ennestään tuttuja. Nollavaihtoehto nojaa alueen nykyiseen kaavatilanteeseen. Vaihtoehto 1 puolestaan pohjaa vuosi sitten keväällä esillä olleeseen suunnitelmaan, jossa linja-autoaseman paikka on siirretty Nortamonkadun ja Tallikedonkadun nykyiseen risteyspaikkaan.

Vaihtoehdot 2 a, b ja c säilyttävät linja-autoaseman nykyisellä seudullaan, mutta tilojen sijainti ja lisärakentamisen mahdollisuudet vaihtelevat. Kauppakeskuksen kokoon ei luonnoksissa esitetä suuria muutoksia.