Rauman kaupunki ja Winnova yhteistyössä tukemassa kesäoppisopimustoimintaa

Rauman kaupunki ja Winnova tarjoavat kaikille kaupungin kesätyöpaikkatuella palkatuille Winnovan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksen kautta. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös opintojaan vasta aloittaville opiskelijoille.

– Kesäoppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on edistää opintoja myös kesällä. Kesätöissä saadaan arvokasta työkokemusta ja samalla voidaan suorittaa jokin tutkintoon liittyvä osa, jolloin valmistuminenkin nopeutuu, Winnovan rehtori Juha Vasama kertoo.

Työnantajan tehtäväksi jää hakea kaupungin kesätyöpaikkatukea, palkata Winnovan opiskelija kesätöihin ja nimetä ohjaaja tämän tueksi kesätöiden ajaksi.

­– Tuettavan kesätyöpaikan minimikesto on Raumalla 4 viikkoa ja työaika vähintään 30 tuntia viikossa. Työstä tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, Rauman kaupungin yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi toteaa.

Winnova hoitaa oppisopimuksen tekoon liittyvät työt ja sopii yksilöllisesti mahdollisen näytön tai arvioinnin aikataulun. Oppilaitos myös nimeää opiskelijalle yhteyshenkilön. Lisätietoja antaa Winnovan palveluvastaava Leena Palenius, 0444557775.

Nuori voi suorittaa kesäoppisopimuksella oman alansa ammatillisia opintoja tai kaikille opiskelijoille soveltuvia yleisiä opintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi työelämässä ja työyhteisössä toimiminen sekä asiakaspalvelu.