Rauman kaupunki myymässä ympäristölaboratorionsa

Rauman kaupunki on myymässä ympäristölaboratorionsa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle. Liikkeen luovutuksen taustalla on muutos kuntalaissa, jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva kunnan toiminta on viimeistään vuoden 2015 alussa siirrettävä yhtiölle, osuuskunnalle, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Asiaa pohtinut ohjausryhmä tuli siihen tulokseen, että ainoa taloudellisesti kestävä tapa toimeenpanna kuntalain vaatimukset, on siirtää ympäristölaboratorion toiminta yksityiselle markkinoilla toimivalle yhtiölle liikkeen luovutusperiaatteita noudattaen.

Rauman kaupunki kävi neuvotteluja kolmen eri toimijan kanssa: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n, Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Seilab Oy:n kanssa. Rauman kaupungin asettamat tavoitteet muiden muassa toimipisteen säilymisestä Raumalla ja henkilöstön siirtymisestä uuden työantajan palvelukseen toteutui parhaiten Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Liikkeen luovutusta käsittelevissä neuvotteluissa on sovittu, että ympäristölaboratorion 11 vakituisesta henkilöstä viisi siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen palvelukseen 1.1.2015 alkaen.

Lopuille laboratorion työntekijöille tarjotaan tehtäviä kaupungin muista toiminnoista hyödyntämällä vapautuvia vakansseja. 

Ympäristölaboratorion myyntiesitystä käsitellään ensi tiistaina kokoontuvassa sosiaali- ja terveyslautakunassa.

Rauman ympäristölaboratorio on tähän asti toiminut sosiaali- ja terveysviraston ympäristöterveydenhuollon tulosalueen yhtenä tulosyksikkönä.