Rauman kirjasto aloittaa kansalaisaloitteiden keräämisen

Rauman kaupunginkirjasto mahdollistaa kansalaisaloitteiden keräämisen yhteistyössä Avoin ministeriö ry:n kanssa. Pääkirjaston lehtisaliin sijoitetaan Kansalaisaloitemappi, johon on koottu kannatusilmoituksia keräävät kansalaisaloitteet.  Kirjaston asiakkaat voivat täyttää haluamansa kannatusilmoituksen ja jättää sen kirjastoon, joka toimittaa ilmoitukset edelleen Avoimeen ministeriöön. 

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan viime vuoden maaliskuussa, ja tämän vuoden maaliskuun alusta voimaantulleen perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla

Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.