Rauman kokoomus: Länsirannikolle yhteinen sote-alue

Rauman kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että länsirannikolle luotaisiin yhteinen sote-alue Turun yliopistosairaalan alaisuuteen Kuva: LS-arkisto/Pekka Lehmuskallio

Rauman kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että länsirannikolle luotaisiin yhteinen sote-alue, joka toimisi Turun yliopistosairaalan alaisuudessa.

– Uudistuksella tavoiteltavat säästöt pystytään parhaiten toteuttamaan isossa SOTE-alueessa, jossa sairaaloiden työnjako on selvä. Satakunnan keskussairaalan toiminta päivystys- ja opetussairaalana toteutuu mielestämme parhaiten Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa yhteisellä SOTE-alueella, toteaa valtuustoryhmä kannanotossaan.

Satakunnan sairaanhoitopiirille on myös tullut kalliiksi, kun monet satakuntalaiset ovat hakeutuneet hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin, Rauman kokoomuksesta perustellaan.

Valtuustoryhmä perustelee kantaansa myös sillä, että Satakuntaan on ollut vaikea houkutella erityisosaajia. Kannanotossa todetaan, että ongelma ei korjaantuisi Satakunnan kokoisessa sote-alueessa.

– Korkeakoulutus säilyy yliopistoissa ja tämän vuoksi satakuntalaisen etu on kuulua SOTE-alueeseen, jossa on oma yliopisto ja yliopistosairaala.