Rauman kuntavaaleista on valitettu

Raumalainen yksityishenkilö on valittanut kaupungissa toimitetuista kuntavaaleista Turun hallinto-oikeuteen. Valitus koskee Rauman aluesairaalan johtavan ylilääkärin Marja-Leena Alhon (kok) vaalikelpoisuutta valtuustoon.

Keskusvaalilautakunta antaa valituksesta oikeudelle lausunnon, jonka mukaan Alho on vaalikelpoinen. Asiaan on kiinnitetty huomiota jo ehdokashakemusten tarkastusvaiheessa. Rauman keskusvaalilautakunta vaatii Turun hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen perusteettomana.

Keskusvaalilautakunnan mukaan Alhoa on pidettävä vaalikelpoisena, koska hän toimii laitoksen johtajana eikä vastaa itsenäisesti Rauman kaupungin terveyspalveluista. Alho ei toimi myöskään lautakunnan esittelijänä tai virastopäällikkönä.