Rauman LNG-terminaalille energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi torstaina kolmelle nesteytetyn maakaasun terminaalihankkeelle energiatukea yhteensä 65,2 miljoonaa euroa. Tuen avulla Oy Aga Ab rakentaa Raumalle, Manga LNG Oy rakentaa Tornioon ja Skangass Oy Poriin terminaalit, joiden kautta saadaan laivaliikenteen ja suomalaisen teollisuuden käyttöön pääosin polttoöljyjä ja nestekaasuja korvaavaa energiaa. 

Oy Aga Ab:lle myönnetään 8 619 200 euroa Rauman satamaan rakennettavaan terminaaliin. Sen kahdeksan LNG-säiliön yhteistilavuus olisi 10 000 kuutiometriä. Terminaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alussa. 

Hankkeiden yhteenlaskettu rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 500 henkilötyövuotta, ja niiden avulla syntyisi terminaaleihin ja logistiikkaketjuun lähes 40 pysyvää työpaikkaa. Niiden yhteenlaskettu LNG:n määrä olisi täydellä kapasiteetilla 450 000 tonnia, mikä vastaa yli 6 terawattituntia energiaa vuodessa.

Ne vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 370 000 tonnilla ja rikkipäästöjä 1 860 tonnilla.