Rauman logistiikasta kokonaisraportti - Hyvät lähtökohdat menestyä

Europortsin toimitusjohtaja Tapio Orne hahmotti Rauman satamaan tulevan uuden konttipukkinosturin kokoa vertaamalla sitä Pariisin Riemukaareen.

Rauman kaupunki, Rauman Satama ja Euroports teettivät raportin Rauman alueen logistiikan nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Kaupunginjohtaja Kari Kosken mukaan tavoitteena oli muodostaa kokonaisnäkemys asiasta.

- Raumalla on hyvät lähtökohdat, kun väyläsyvennys ja satamainvestoinnit toteutuvat. Tarvitaan vain pieniä toimenpiteitä, jotta Rauma pärjää satamien pudotuspelissä, tiivisti konsultti, Brave Logisticsin toimitusjohtaja Pekka Koskinen.

Brave Logistics suosittelee, että Rauman seudun logistiikan ja sen kilpailukyvyn kehittämisen painopisteeksi valitaan lisäarvopalveluiden tuottaminen.

Lisäksi tulisi viestiä alueen yritysten tarjoamista logistiikkapalveluista muun muassa Tampereen suuntaan sekä selvittää Rauman seudun elintarvike-biotalous-klusterin käynnistämistä.

‒ Haastatteluissa toivottiin, että kaupunki tiedottaisi aktiivisesti Rauman seudun logistiikan kehittymisestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista alueen teollisuudelle. Olemme päättäneet käynnistää Rauman seudun logistiikkaryhmän, jossa jaamme reaaliaikaista tietoa alueen logistiikan kehittämisestä, Koski kertoi.