Rauman Lyseon lukio ei hae tuntijakokokeiluun

Rauman Lyseon lukio päätti sanoa ei lukion tuntijakokokeilulle maanantaisen opettajankokouksen jälkeen.

- Kävimme aluksi pitkän keskustelun ja päädyimme äänestykseen. 19 kannatti ja 22 oli vastaan kokeiluun hakemista, kertoo historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon lehtori Ilkka Koivusalo.

Oppilaskunta olisi suostunut luvan anomiseen.

Viime viikolla Länsi-Suomi uutisoi, että Laitilan ja Eurajoen lukiot hakevat kokeiluun, kun taas Eurassa, Säkylässä ja Uudessakaupungissa oli päätetty olla pyrkimättä mukaan. Rauman Lyseon lukion rehtori Matti Saarivuori ei halunnut silloin asiaa kommentoida.

Haku päättyy perjantaina ja päätökset tehdään toukokuun aikana. Reaaliaineisiin rajattu kokeilu käynnistyy 1.8.2016 ja kohdentuu noin 50 lukioon. Se koskee lukion 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloittavia opiskelijoita.

Kokeilutuntijaossa pakollisten kurssien määrä laskee 30-34 kurssiin.

Opiskelijat voivat valita, opiskelevatko kokeilu- vai vuonna 2014 hyväksytyn asetuksen mukaisen tuntijaon mukaan.

Reaaliaineet on kokeilussa jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto) sekä humanistis-yhteiskunnallisiin (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia).

Pakollisia ovat vain yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa/elämänkatsomustietoa.