Rauman meriklusteria kehittänyt osahanke on päättymässä

Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmasta rahoitettu Turku Seas 2020 Rauman osahanke päättyy vuoden lopulla. Rauman kaupungin yrityspalveluiden toteuttaman hankkeen avulla on kehitetty raumalaisten meriklusteriin kuuluvien yritysten toimintaedellytyksiä, edistetty verkostoitumista ja tuettu yritysten markkinointia.

Osahanke käynnistyi elokuussa 2014 ja kohderyhmänä olivat alkuvaiheessa erityisesti Seaside Industry Parkissa toimivat yritykset. Hankkeen edetessä toimia kohdennettiin kaikkiin raumalaisiin meriklusteriyrityksiin ja meriklusteritoimijoihin. Mukaan on tullut yrityksiä myös Rauman ulkopuolelta.

Hankkeessa on selvitetty meriteollisuusyritysten kehittämistarpeita ja haettu yrityskohtaisia ratkaisuja. Hanke on järjestänyt tilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja. Rauman osahankkeeseen mukaan tulleita yrityksiä on lähes 150 kappaletta.

Rauman osahanke on osallistunut Seaside Industry Parkin markkinointiin. Hankkeessa laadittiin Rauman meriklusteriyritysten katalogi, jossa esitellään 58 Raumalla toimivaa meriteollisuusyritystä, meriliikenneyritystä, satamatoimijaa sekä keskeistä julkisen sektorin meriklusteritoimijaa.

Oppilaitosyhteistyötä on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Oxford Research Oy:n kanssa sekä käynnistetty Turku Future Technologies (TFT) -yhteistyö. Myös kaksi opinnäytetyötä liittyen kustannuskilpailukykyyn teollisuuspuistossa on aloitettu.