Rauman meriklusteriyritysten katalogi valmistui

Rauman kaupungin yrityspalvelut on toteuttanut Rauman meriklusteriyritysten katalogin osana työ- ja elinkeinoministeriön Meri-ohjelmaan liittyvää Turku Seas 2020 -Rauman osahanketta.

Katalogissa esitellään yhteensä 58 Raumalla toimivaa meriteollisuusyritystä, meriliikenneyritystä, satamatoimijaa sekä keskeistä julkisen sektorin meriklusteritoimijaa.

Katalogin tekemisen taustalla ovat olleet erityisesti meriteollisuuden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka edellyttävät yrityksiltä tehokasta markkinointia sekä osaamisen ja referenssien jatkuvaa esilletuontia.

Englanninkielisen katalogin käytännön toteutuksesta ja yritystiedon keruusta on vastannut Laine Direct Oy.

Katalogi on ladattavissa Rauman meriklusterin internetsivuilta osoitteessa www.meriklusteri.fi.