Rauman meriväylän syvennys- ja konttiterminaalin laajennustyöt käynnistyvät

Rauman satamassa alkaa huhtikuun aikana kaksi merkittävää rakennusurakkaa, joiden yhteiskustannus on runsaat 60 miljoonaa euroa. Työt valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Rauman Satama Oy:n osuus kustannuksista on noin 34 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston osuus noin 28 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä Liikenneviraston kanssa Rauman Satama Oy toteuttaa Rauman väylän kulkusyvyyden syventämisen 10 metristä 12 metriin. Urakka käsittää Rihtniemen väyläalueiden ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintää koskevat turvalaitetyöt. Väyläsyvennyshankkeen pääurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy Ltd.

Rauman Satama Oy:n toimesta laajennetaan samanaikaisesti nykyistä konttiterminaalia rakentamalla lisää laituritilaa konttilaivoille sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin. Konttiterminaalin laajennushankkeen pääurakoitsija on Destia Oy.

Ympäristönäkökohdat ovat tärkeä osa molempien hankkeiden toteuttamista, ja töiden vaikutuksia merialueella seurataan koko hankkeen ajan.

– Ruoppaustöiden aikana poistetaan merenpohjasta runsaasti pilaantunutta maa-ainesta, joka siirretään käsiteltäväksi Rauman Biovoiman alueelle ja käsittelyn jälkeen eristetään merialueesta. Puhtaat ruoppausmassat puolestaan sijoitetaan rakennettaviin läjitysaltaisiin, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri

Yleisötilaisuus Rauman satamassa käynnistyvistä hankkeista järjestetään torstaina 21. huhtikuuta kello 17.00 kulttuuritalo Posellissa.