Rauman meriväylän syventäminen vuoden 2015 budjetissa

Rauman sataman kilpailukyky vahvistuu entisestään, sillä hanke syväväylästä kuuluu vuoden 2015 valtion budjettiesitykseen.
Myös Valtatie 8 huomioidaan Valtiovarainministerin budjettiesityksessä. Kasitien nelikaistaistaistusta jatketaan Nousiaisten liikennevaloista eteenpäin.
Valtiovarainministerin ehdotus budjetiksi sisältää aiempiin päätöksiin nähden uusia panostuksia liikenneinfrastruktuuriin.
Lisäpanostusten määrärahavaikutus on 88 miljoonaa euroa vuonna 2015. Rahat kohdennetaan uusiin hankkeisiin, suunniteltujen hankkeiden aikaistamiseen sekä perusväylänpitoon. Lisäksi vuoden 2014 lisätalousarviossa tullaan osoittamaan lisäresursseja liikennehankkeisiin.