Rauman metsäteollisuus vääntää kättä tuulivoimasta

Kaksi askelta eteen, yksi taakse. Kutakuinkin näin etenee UPM:n tuulivoimahanke Raumalla.

Hanketta on valmisteltu pitkään, ja syyskuussa kaupunki myönsi poikkeamisluvan teollisuustontin asemakaavaan. Rakennuslupaa yhtiö ei kuitenkaan voi hakea, sillä kaupunginhallituksen kaavoitusjaoksen päätös ei saanut lainvoimaa.

Päätöksestä tehtiin Turun hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Yhden jätti yksityishenkilö, toisessa valittajana on naapuritontilla toimiva Metsä Fibre.

Tehdasalueelle on suunniteltu kolmea tuulivoimalaa. Niistä itäisin sijaitsee 60-70 metrin päässä kiinteistöjen rajalta. Kun huomioidaan myös lapojen koko, voimala ulottuisi vain metrien päähän rajasta.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta