Rauman OKL:n Artika-rakennus käyttökieltoon

Rauman opettajankoulutuslaitoksen Artika-rakennus on asetettu käyttökieltoon yksikön johdon päätöksellä. Huonon sisäilman laadun ja siitä johtuvan oireilun vuoksi opetus on siirretty Teknikaan.  

Tornin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä on edellisen kerran selvitetty keväällä 2011. Selvityksessä havaittuja kosteusvaurioita on korjattu.

Ylioppilasterveydenhuollosta on korjausten jälkeenkin tullut ilmoituksia mahdollisista rakennuksen sisäilmaan liittyvistä ongelmista. Tästä johtuen Tornissa suoritettiin tarkemmat sisäilmatutkimukset 19. maaliskuuta alkaen. 

Tornin sekä Artikan työntekijöille on tehty työpaikkaselvitys sekä henkilökohtainen haastattelu työpaikkalääkärin sekä työterveyshoitajan toimesta. Myös opiskelijoille on käynnistetty oirekartoitus. 

Sisäilmatutkimusten seka sisäilmastokyselyn tulokset käsitellään projektiryhmässä, kun kaikki tutkimustulokset ovat valmistuneet. Tuloksista ja jatkotoimenpiteistä tiedotetaan toukokuussa, tiedottaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.