Rauman OKL:n Artikassa ja Tornissa mikrobivaurioita

Rauman seminaarimäen käytöstä poistetuissa Artika ja Torni-rakennuksissa on mikrobivaurioita.  Niitä on käyttänyt Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos viime vuoden kevääseen, jolloin rakennuksista luovuttiin sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi. Rakennukset omistaa Suomen yliopistokiinteistöt. 

Sisäilmatutkimukset tehneen Sirate Oy:n johtavan asiantuntijan Timo Murtoniemen mukaan sisäilmaa heikentäviä mikrobivaurioita löytyi sekä Torni- että Artika-rakennuksista.

– Tornin osalta ei löytynyt yhtä selkää yksittäistä tekijää, mikä olisi selittänyt sisäilmaongelman. Sen sijaan ympäri taloa löytyi yksittäisiä mikrobivaurioita. Artikassa oli samantyyppinen ongelma, löysimme kellarin seinän pinnasta sekä välipohjista mikrobikasvustoja, Murtoniemi kertoo.

Huonetilojen pinnoilta ei löytynyt asbestia eikä vaarallisia PAH-yhdisteitä.

Rauman opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtorin Lauri Kemppisen mukaan tutkijat ja opiskelijat ovat epäilleet sisäilman laatua useamman vuoden ajan. Rakennuksen edellisen omistajan aikana ongelmaksi epäiltiin korkeita hiilidioksidipitoisuuksia.

Tilanne kärjistyi viime vuonna yhä useamman valitettua oireista, jonka jälkeen opettajankoulutuslaitoksen väki päätti keskittää toiminnot päärakennukseen sekä Teknika- ja kirjastorakennuksiin.