Rauman omasta ruotsinlaivasta pienoisnäyttely

Sunnuntaina 7.10 Rauman merimuseolla avautuu pienoisnäyttely Selkämeren silta, joka esittelee valokuvin, esitemateriaalein, postikortein sekä sanomalehti Länsi-Suomen julkaisemin lehtiartikkelein Rauman oman ruotsinlaivan, m/s Polarin.

Polar purjehti kesät 1966-1967 Rauman ja Gävlen välillä. Laivalinja on hyvä esimerkki monista 1960-luvulla Selkämeren yli perustetuista matkustajalaivareiteistä. Reittiliikenne aloitettiin usein kahden ystävyyskaupungin välillä. Innostus yhteistyöhön sekä kulttuurivaihtoon oli kova meren molemmin puolin.

Usein näiden reittien toiminta jäi hyvin lyhytaikaiseksi, niin myös Polarlinjan tapauksessa. Linjan toimintavuodet ovat kuitenkin ajallisesti niin lähellä, että näyttelyn myötä on hyvä mahdollisuus saada m/s Polarilla matkustaneiden aineistoa museon kokoelmiin.

Näyttelyyn liittyy myös arvonta, johon voi osallistua vastaamalla Länsi-Suomen vuodelta 1967 olevaan kyselylipukkeen toisintoon, joka on uskollinen alkuperäiselle joitakin modernisoituja kysymyksiä lukuun ottamatta.

Palkinnoksi vastaajat voivat voittaa muiden muassa teemaan sopivia pyörällisiä kuljetuslaukkuja, froteepyyhkeitä tai kirjallisuutta museokaupasta.