Rauman Pitsifest ylitti luparajat roimasti

Heinäkuun lopulla järjestetty Pitsifest ylitti melulupansa rajat roimasti.

Tapahtumalle myönnetyn luvan mukaan ympäristön häiriintyviin kohteisiin sallittiin 60 desibelin keskiäänitaso lupapäätöksessä mainitulla mittaustavalla.

Kaupunki mittasi meluarvoja Otanlahdella, Petäjäksessä ja Purjehtijankadulla. Lupaylityksiä todettiin Elonkerjuun ja Popedan konserttien aikana eri kohteissa.

Suurimmat arvot mitattiin Otanlahdessa, jossa melua oli lähes 72 desibeliä.

Koska desibeliasteikko on logaritminen, on luvan ylitys suurempi kuin pelkkä numero kertoo.

– Desibeliero on suuri, mutta jossain näitäkin lukemia pidetään vielä hyväksyttävinä, sanoo ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen.

Melua arvioitiin myös aistinvaraisesti.

Havaintojen mukaan musiikki kuului erittäin hyvin Petäjäkseen, koko Purjehtijankadulle sekä ”erittäin voimakkaana” Merimiehen-, Nurmeksen- ja Suokarinkaduille sekä Otantielle.