Rauman pk-yritysten resurssitehokkuutta kehitetään pilottihankkeella

RAUMA

Rauman kaupungin yrityspalvelut on lähtenyt kehittämään raumalaisten pk-yritysten resurssitehokkuutta alan erikoisasiantuntijoiden kanssa toteutetulla pilottihankkeella. Yritykset ovat saaneet nopeaa ja käytännönläheistä palautetta omaan toimintaansa liittyvistä kehittämiskohteista. Hankkeen myötä on selvitetty myös mahdollisuuksia tehostaa nykyisten resurssien käyttöä, hyödyntää sivuvirtoja tai jätteitä tai tehostaa ostamista.


Resurssitehokkuus parantaa yrityksen tulosta. Materiaalikustannukset vaikuttavat sekä tuottavuuteen että kilpailukykyyn. Jokaisella yrityksellä on paras asiantuntemus omista prosesseistaan, mutta hiljaista tietoa ei välttämättä ole otettu käyttöön tai sen mahdollisuuksia ei ole arvioitu. Resurssienkäytön arvioimisen kautta saavutetaan säästöjä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissa, varastojen ja tuotannon ohjauksessa sekä jäte-, energia- ja vesikustannuksissa.


Tyypillisesti tehostamispotentiaali voi olla 5-10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta ja jopa 20-50 prosenttia säästöistä voi toteutua ensimmäisen vuoden aikana. Kyseessä ei ole toiminnan leikkaaminen vaan olemassa olevan kapasiteetin hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Parhaimmillaan tarkastelu tuottaa kokonaan uutta myyntiä, kun hyötyjä voidaan siirtää edelleen asiakkaille ja parantaa yrityksen omaa imagoa.


Tietoa luvassa kaikille


Aloitetussa pilottihankkeessa Gaia Consulting Oy:n asiantuntijat yhdessä Rauman kaupungin yrityspalvelujen edustajien kanssa konkreettisesti kävelivät läpi kymmenen erilaista pk-yritystä. Tavoitteena oli löytää osallistuville yrityksille mahdollisuuksia suoriin kustannussäästöihin sekä nostaa esiin yritysten hyviä käytäntöjä käytettäväksi markkinoinnissa ja myynnissä.


Pilottihankkeesta on luvassa yhteenveto maaliskuussa pidettävässä yhteisessä seminaarissa. Avainpuhujana toimii filosofian tohtori, dosentti Mari Pantsar-Kallio Sitrasta. Hän johtaa Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta –teemaa.


Kaupunki on Rauman Tarinassa linjannut strategiseksi tavoitteekseen ympäristöasiat ja uusiutuvan energian käytön lisäämisen ja liittynyt hiilineutraalit kunnat –hankkeeseen, jonka tavoitteena on toimia edelläkävijänä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 80 prosentillla vuoteen 2030 mennessä.