Kalanruotoinstallaatiolle rahaston tukea

Muun muassa Kyösti Lahti, Turkka Suuriniemi ja Rauma Festivo ovat Alfred Kordelinin säätiö Rauman rahaston apurahojen saajia.

Lahti sai 1 350 euroa kalojen luista rakennettavan Merenranka-installaatioon, Suuriniemi 1 500 euroa kesäteatterinäytelmän toteuttamiseen ja Rauman Konserttiyhdistys Rauma Festivon kahvila- ja katukonserttisarjan järjestämiseen 1 200 euroa.

Tukea saivat myös muun muassa Rauman Taidegraafikot yhdistyksen 40-vuotisjulkaisuun 1 500 euroa, RaumArs ry – Rauman taitelijavierasohjelma performanssia ja tanssityylejä yhdistävään yhteisötaideprojektiin 1 000 ja Rauman Poikasoittokunnan Tuki Tattoo-projektiin 1 300 euroa.

Alfred Kordelinin Rauman rahasto tukee raumalaista käsityöperinnettä ja taidehankkeita ja palkitsee yhteiskunnallisista saavutuksia ja innovaatioita.

Apurahoja jaettiin yhteensä 23 500 euroa. Myönnetyistä apurahoista suurin osa kohdistui musiikkiin ja taideprojekteille. Tänä vuonna jaettiin erityisesti useita soitinapurahoja nuorille soittajille.

Hakemuksia rahasto vastaanotti 56 mikä oli enemmän kuin aiemmin.