Rauman saamatverotulot yllättivät

Rauman kaupungin kassaan on tänä vuonna kilahtanut odotettua enemmän verotuloja. Kaikkien verotulojen tilitykset ovat kasvaneet yhteensä 6,8 prosenttia eli kertyneenä on 9,4 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän.

Iso osuus on yhteisöveron tuotolla. Sitä oli kasassa jo marraskuun loppuun mennessä reilusti enemmän kuin koko vuodelta odotettiin. Yhteisöveroja oli koko vuodelle arvioitu kertyvän 18 miljoonaa euroa, kun marraskuun lopussa kertymä oli 21,3 miljoonaa euroa.