Rauman Samkissa haussa liiketoiminnan englanninkielinen ylempi korkeakoulututkinto

Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) Liiketoiminta Raumassa on haussa englanninkielinen ylempi korkeakoulututkinto. Business Management and Entrepreneurship (BME) -koulutusohjelma kehittää opiskelijoiden osaamista liiketalouden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opiskelijoita koulutetaan strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä, erityisesti niiden kansainvälisessä toiminnassa. Partnerikorkeakoulut ulkomailla lisäävät kansainvälistä painopistettä opintoihin.

Tutkinnon minimilaajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen työn ohessa kestää noin 2,5 vuotta. Kontaktiopetusta on noin neljä kertaa vuodessa 2–3 päivän ajan. Tutkinto suoritetaan 90-prosenttisesti verkko-opintoina.

Hakukelpoisia ovat vähintään 40 opintopistettä liiketalouden opintoja korkeakoulussa suorittaneet. Hakijoilla on lisäksi oltava korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opetuskielenä on englanti, joten hakea voivat niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin.

Business Management and Entrepreneurship -koulutusohjelmaan voi hakea 1.8.–28.9. Opinnot alkavat tammikuussa 2013.