Rauman satama ennakoi taas konttiliikenne-ennätystä

Rauman sataman kokonaisliikenne oli tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä yhteensä lähes 2,8 miljoonaa tonnia. Siinä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 prosenttia.

Vaikka liikennemäärä oli kokonaisuutena lievässä laskussa, konttiliikenne jatkoi kasvuaan. Alkuvuonna kuljetettiin Rauman kautta yli 145 700 konttiyksikköä, mikä merkitsee yli 10 prosentin kasvua.

– Arvioimme tällä hetkellä, että vuoden 2014 satamaliikenteen kokonaisliikennemäärä on vajaat kuusi miljoonaa tonnia ja konttiliikenne noin 270 000 konttiyksikköä. Ennusteen mukaan viime vuoden ennätyksellinen konttimäärä ylittyisi jonkin verran, toteaa Rauman vs. satamajohtaja Tanja Roberts.

Alkuvuonna sellun ja nesteiden vientimäärät ovat laskeneet, kun taas viljan ja sahatavaran vienti on kasvanut.

Raakapuun, kaoliinin, kappaletavaran ja metallien tuonti on pudonnut alkuvuonna, mutta selluloosan, öljytuotteiden ja nesteiden tuonti on nousussa.