Rauman satamalaitoksesta tulee osakeyhtiö vuonna 2015

Päätöksenteko sujui etukäteisnuottien mukaisesti Rauman kaupunginvaltuuston syyskauden avauskokouksessa.

Valtuusto teki periaatepäätöksen Rauman satamaliikelaitoksen lakkauttamisen ja yhtiöittämisen aikataulusta.

Kaupunginvaltuusto siunasi muutoksen, jossa liikelaitos lopettaa toimintansa 31.12.2014. Liiketoiminta luovutetaan uuteen perustettavaan osakeyhtiöön 1.1.2015 alkaen.

Valtuusto myönsi niin ikään kaksi suurta lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettiin kaksi miljoonaa euroa menojen kattamiseen. Lisäksi hyväksyttiin miljoonan euron lisäraha maanhankintaa varten.

Vahvistuksen saivat myös muun muassa Lapin Teilinummen, Rauman Sonnihaan sekä Pirttialhon eteläosan asemakaavat.