Rauman sataman alkuvuosi miinukselle

Kuitistunut ulkomaankauppa vei Raumansataman alkuvuoden miinukselle.

– Liikenne oli alkuvuonna varsin hiljaista, mutta loppukevään kuukaudet olivat jo lähellä normaalitasoa, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Rauman sataman tämän vuoden kokonaisliikenne todennäköisesti jää edellisvuotta pienemmäksi, mutta keväällä piristynyt konttiliikenne yltänee viime vuoden tasolle.

Satama arvioi, että kuluvan vuoden satamaliikenteen kokonaisliikennemäärä on viisi ja puoli miljoonaa tonnia ja konttiliikenne noin 270 000 konttiyksikköä. Alkuvuonna erityisesti paperin vientimäärä ja raakapuun tuonti ovat selvästi laskeneet, sen sijaan sellun, nesteiden ja sahatavaran vienti on kasvanut.

Rauman sataman kokonaisliikenne oli tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,75 miljoonaa tonnia, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 prosenttia.