Rauman sataman liikenne edelleen laskusuunnassa

Rauman sataman liikenne oli toukokuun loppuun mennessä yhteensä lähes 2,4 miljoona tonnia, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 9,7 prosenttia.

Kontteja kuljetettiin toukokuun loppuun mennessä 106 126 TEU:ta, missä on vähennystä 9,9 prosenttia edelliseen toukokuuhun verrattuna. Konteissa kuljetettiin yhteensä noin 853 000 tonnia tavaraa, missä oli puolestaan vähennystä 9,6 prosenttia.

Rauman sataman vuosi on alkanut selvästi edellistä vuotta hiljaisemmin. Huhti- ja toukokuun konttimäärät olivat kuitnekin erittäin hyvällä tasolla.

Tavaralajeista eniten ovat vähentyneet sellun ja paperin vienti sekä raakapuun ja kaoliinin tuonti. Sahatavaran vienti on alkuvuonn kaksinkertaistunut. Myös kappaletavaran vienti ja tuonti ovat olleet noin viidenneksen kasvussa.

Suomen kaikkien satamien yhteenlaskettu ulkomaan tavaraliikenne väheni vuoden 2013 tammi-huhtikuun välisenä aikana 0,4 prosenttia ja konttiliikenne kasvoi 2,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Rauman luvut ovat molemmilta osin selvästi keskinmääräistä heikommat.