Rauman sataman liikenne kasvussa

Alkuvuonna 2015 kuljetettiin Rauman kautta noin 141 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 3,3 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna.

Laivakäyntejä oli 580 kappaletta, joka oli 20 enemmän kuin alkuvuonna 2014.

– Erityisen positiivista alkuvuonna oli kasvanut metsäteollisuuden laivausmäärä. Kasvua oli niin niin paperissa, sellussa kuin sahatavarassakin, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Satamaliikenteestä vientiä oli 2,03 miljoonaa tonnia (+3,9 %), tuontia 0,91 miljoonaa tonnia (+5,9 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,03 miljoonaa tonnia.