Rauman sataman salaisista päätöksistä tuli lakisotku

Rauman sataman ja Rauma Stevedoringin välisten, vuonna 2007 solmittujen esisopimusten julkisuudesta tai salaisuudesta on syntynyt lainopillinen soppa.

Turun hallinto-oikeuden mielestä kahdesta sataman johtokunnan sopimuspykälästä tehty oikaisuvaatimus olisi pitänyt ottaa tutkittavaksi.

Sataman johtokunta päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska se oli saapunut myöhässä.

Pykälät koskivat sataman ja operaattorin välisiä maanvuokrasopimuksia sekä esisopimusta Ulko-Petäjäksen konttikentän ensimmäisen vaiheen vuokraamisesta.

Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta