Rauman sataman verkkosivuille menestystä eurooppalaisessa vertailussa

Rauman sataman verkkosivut menestyivät hyvin eurooppalaisessa, eri satamien välisessä verkkosivuarvioinnissa. Pohjois-Euroopan tärkeimpien satamanpitäjien verkkosivuista ykköseksi arvioitiin Helsingin satama, kakkoseksi Doverin satama ja kolmoseksi Rauman satama. Rauman sataman verkkosivut olivat myös parhaat niin sanotun kattavan verkon satamista. 

Arviointi keskittyi satamanpitäjien verkkosivujen englanninkieliseen sisältöön yleensä ja erityisesti siellä viestittyihin turvallisuuteen liittyviin asioihin sekä sivustojen käytettävyyttä ja laatuun. Arviointi kattoi 97 satamaviranomaista, jotka hallinnoivat yhteensä 116 satamaa.

Mukaan valittiin EU:n liikenneverkon ydinverkkosatamat Le Havresta pohjoiseen, mukaan lukien Brittien saaret, sekä ne niin sanotun kattavan verkon satamat Itämeren alueella, joiden vuosittainen liikennemäärä ylittää 2 miljoonaa tonnia rahtia tai yli miljoona matkustajaa. Listaa täydennettiin Norjan tärkeillä satamilla sekä Venäjän Itämeren alueen satamilla.

Verkkosivujen arviointi on osa EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman Hazard-projektia, jota johtaa Turun yliopisto. Kolmivuotinen ja noin 4 miljoonan euron hanke päättyy huhtikuussa.