Rauman seudun asukkaat: Liikenneturvallisuudessa suurin ongelma korvien välissä

Viime vuoden elokuussa ilmestyi Raumalle haamupyörä Valtakadun ja Myllymäenkadun risteyksessä menehtyneen polkupyöräilijän muistoksi. Kuva: LS-arkisto/ Pekka Lehmuskallio

Asukaskyselyn mukaan suurin liikenneturvallisuusongelma on kuskin korvien välissä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 500 asukasta Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnista sekä Rauman kaupungista. Näiden lisäksi kyselyä olivat teettämässä myös ELY-keskus ja Liikenneturva.

Kolmannes kyselyyn vastanneista kokee liikenneturvallisuuden oman liikkumisensa näkökulmastaan erittäin huonona tai melko huonona. Puolet vastaajista kokee, että alakouluikäiset ovat altein ryhmä liikenneonnettomuuksille.

Noin 20 prosenttia vastaajista kokee sen sijaan nuoret riskialteimpana ryhmänä. Tilastojen mukaan nuorista noin 15–21 -vuotiaat ovat useimmiten osallisina liikenneonnettomuuksissa.

Vastaajat osoittivat kartalle noin 800 vaaranpaikkaa.

Viimeisen viiden vuoden aikana Rauman seudulla on kuollut keskimäärin neljä henkilöä vuodessa liikenneonnettomuuksissa. Loukkaantuneita on ollut keskimäärin 106 kappaletta vuodessa.

Yleisimmiksi ja vakavimmiksi rikkeiksi koetaan ylinopeudet, suojatiesääntöjen heikko tuntemus ja noudattaminen sekä lyhyet turvavälit.

Myös varomattomat ohitukset ja heijastimien vähäinen käyttö koettaan yleisiksi ja vakaviksi rikkeiksi.

Vastaajat toivovat panostusta tienylitysten turvallisuuteen, kävely- ja pyöräteiden erotteluun sekä talvikunnossapitoon. Autoilussa toivotaan parannusta teiden ja katujen kunnossapitoon.

Trafin ja Liikenneviraston teettämän tutkimuksen mukaan liikenteen aiheuttama kuolema maksaa yhteiskunnalle 2,77 miljoonaa euroa, vakava loukkaantuminen 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen noin 34 000 euroa.

Rauman seudun kunnille aiheutuu laskennallisesti noin kymmenen miljoonan euron kustannukset vuosittain liikenneonnettomuuksista.

Vastaava liikenneturvakartoitus teetetään kymmenen vuoden välein.