Rauman seudun museoille avustuksia

Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraisia valtionavustuksia 110 museolle yhteensä 559 400 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 085 euroa.

Valtaosa avustuksista käytetään museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon, museorakennusten kunnostus- ja korjaustoimiin sekä näyttelytoimintaan.
Rauman seudulle avustuksia tuli viidelle museolle.

Euran Panelian kotiseutuyhdistys ry / Panelian kotiseutumuseo saivat 6 000 euroa kokoelmien luettelointiin.

Euran Kiukaisten Kilta ry / Kiukaisten Wanha Pappila saivat 6 000 euroa kokoelmien luettelointiin.

Euran kunta, kulttuuripalvelut / Kauttuan tehtaitten museo saivat 6 000 euroa valokuvakokoelman luettelointiin ja digitointiin.

Kauppilan umpipiha Laitilassa sai 6 500 euroa tallirakennuksen pärekaton uusimiseen.

Rauman Kotiseutuyhdistys Muina ry / Kotiseutumuseo Muina saivat 4 000 euroa kokoelmien digitointiin.


Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä.

Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.
Avustuksen hakijoita oli 158 ja haettu summa oli yhteensä 1 481 416 euroa.