Rauman seudun sienet täysin käyttökelpoisia

Kauppasienilajit on cesiumin kertymisen perusteella jaettu kolmeen ryhmään. Vähiten cesiumia kertyy ryhmään 1. Tuohon ryhmään kuuluu muun muassa kantarelli.

Rauman terveysvalvonnan mukaan Rauman seudun sienistä ei ole haittaa terveydelle.

Rauman alueen tulokset ovat pääosin linjassa Säteilyturva-keskuksen arvioiden kanssa. Vaikka omaan käyttöön kerättyjen sienten cesiumpitoisuudet voivat olla joissakin sienissä korkeitakin ja ylittää myytäville tuotteille suositellun enimmäisrajan, ei tavan-omaisesta kulutuksesta kerry paljoakaan säteilyannosta verrattuna suomalaisten keskimääräiseen kokonaissäteilyannokseen.

Raumalla on otettu näytteitä metsäsienistä vuodesta 2004 lähtien. Metsäsienissä esiintyy edelleen pääasiassa vuonna 1986 tapahtuneesta Tsernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita.

Radioaktiivisen cesium-137:n kulkeutuminen sieniin vaihtelee lajeittain. Radioaktiivisen laskeuman suuruus ja siten myös sienten cesiumpitoisuudet vaihtelevat paljon myös alueittain.

Metsämarjojen cesium-pitoisuudet ovat selvästi pienempiä kuin sienten.

Sienien keskimääräisen kulutuksen on arvioitu olevan noin 1,5 kg vuodessa henkilöä kohti. EU:n komission suosituksen mukaan jäsenmaissa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 Bq/kg.