Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikölle kenkää

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto päätti perjantaisessa kokouksessaan irtisanoa seurakunnan kiinteistöpäällikön virastaan 4. syyskuuta lukien. Irtisanomista perusteltiin erityisesti hankintavaltuuksien ylittämisellä ja rakennustöiden valvontavelvollisuuksien laiminlyönnillä.

Hankintavaltuuksien ylittäminen koskee ensiaputarvikkeiden hankintaa. Rakennustöiden valvontavelvollisuuksien laiminlyönti puolestaan liittyy tiettävästi lomakiinteistön rakennustöihin.