Rauman seurakunnan talousjohtajalle varoitus

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto antoi talousjohtaja Marko Haapasaarelle varoituksen toimivallan ylityksestä ja virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta. Kirkkoneuvosto viittaa päätöksessään erityisesti tilintarkastajien vuoden 2014 tilintarkastuksen yhteydessä antamaan erilliseen ilmoitukseen.

Talousjohtaja kiistää olleensa vastuussa Narvin Vainiolan tontilla tehtyihin hankintoihin, mutta on samalla hyväksynyt kaikki laskut ilmoittamatta asiasta kiinteistötoimikunnalle ja kirkkoneuvostolle. Näin ollen Haapasaarta on pidettävä osaltaan vastuullisena seurakunnan hankintasäädökset ohittavasta menettelystä. Tilintarkastajien huomio kiinnittyi myös muihin talousjohtajan toimiin erillisessä ilmoituksessa.

Kirkkoneuvosto päättää ensi viikon perjantaina pidettävässä kokouksessaan seurakunnan kiinteistöpäällikön mahdollisista seuraamuksista. Kirkkovaltuusto ei ole myöntänyt myöskään kiinteistöpäällikölle tili- ja vastuuvapautta vuoden 2014 osalta. Vastuuvapauden epäämisen pohjana on tilitarkastajien lausunto.