Rauman seurakunnassa istutaan pörssisalkun päällä

Rauman seurakunnassa harjoitettu pörssitoiminta on keskeytetty. Kirkkoherra Seppo Sattilainen vahvistaa, että osakesalkku on ollut jäissä lokakuusta lähtien.

Seurakunnan taloustoimikunnassa etsitään nyt osakesijoituksille varainhoitajaa kilpailutuksen myötä, kuten kirkkovaltuusto on edellyttänyt.

Kilpailutus jouduttiin Sattilaisen mukaan aloittamaan uusiksi, koska seurakunnassa epäiltiin tietovuotoa, joka olisi vääristänyt tarjouskilpailua.

– Tämä asia on ratkaistava tavalla tai toisella, mutta välittömästi sitä ei ratkaista, sanoo kirkkoherra Seppo Sattilainen.

Osakekauppaan liittyvät ristiriidat pitävät kirkkoneuvoston ja talousjohtajan edelleen tilivelvollisina viime vuoden taloudenpidosta.

Asia oli kuluvalla viikolla kirkkovaltuuston käsittelyssä kolmatta kertaa tänä vuonna. Äänestyspäätöksen 20–8 turvin vapauksia ei myönnetty. Ehdotus syntyi Elias Rantaselta Hilppa Mannilan kannattamana.

Talousjohtajan osalta kirkkovaltuusto jätti vastuuvapauden myöntämättä, koska se katsoi, ettei varainhoitosuunnitelmaa ja varainhoitosääntöä ollut noudatettu. Kirkkoneuvostolle päättäjät asettivat myös vaatimuksia. Sen pitää muun muassa korjata taloudenpidon epäkohdat ja selvittää, onko talousjohtaja toiminut virkavelvollisuuksien vastaisesti ja aiheuttanut seurakunnalle vahinkoa. Ulkopuolista lausuntoa aletaan Sattilaisen mukaan nyt hakea.