Rauman seurakunta myi vesijättöä tonttimaana

Rauman seurakunnan Narvijärven rannalta Lapista myymistä rantatonteista poikinut riita on saatu maaoikeudessa päätökseen. Seurakunta joutuu maksamaan Narvijärven kalastushoitoyhtymälle lunastuskorvauksia neljän kiinteistön osalta 45 104 euroa. Lisäksi seurakunnan maksettavaksi langetettiin tontinomistajien oikeuskuluina kaikkiaan noin 5 000 euroa.

Erimielisyys liittyi lohkomistoimituksen yhteydessä määräaloissa todetuista vesijätöistä, maan hinnoittelusta sekä vesijätön maksajasta. Lunastuksen toimitusmiesten mukaan vesijätön maksaa seurakunta, sillä kauppakirjojen mukaan määräalat on myyty järveen asti.

Tonttien pinta-aloissa vesijättö on huomioitu ja ostaja on kauppahinnassa maksanut koko lunastuksen kautta muodostuvasta kiinteistöstä.